Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, phổ thông và sinh viên đại học bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển

27-03-2019

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1166/UBND-VX gửi Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn việc thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, phổ thông và sinh viên đại học bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển.

 

 Năm học 2017-2018, học sinh mầm non, phổ thông và sinh viên đại học bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển được hỗ trợ học phí.

 Theo đó, đối tượng được hỗ trợ học phí bao gồm: trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên đại học thuộc hộ gia đình có cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được UBND cấp huyện phê duyệt, ngoại trừ các đối tượng không phải đóng học phí hoặc được miễn 100% học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2-10-2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn phí, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và các văn bản hướng dẫn.  

Mức hỗ trợ đối với học sinh mầm non, phổ thông: hỗ trợ 100% mức học phí theo quy định của HĐND tỉnh tương ứng với từng cấp học trong năm 2016-2017 và năm học 2017-2018.  

Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học (công lập và ngoài công lập): hỗ trợ theo mức học phí thực tế của các trường nhưng tối đa không vượt quá mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo và năm học quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP như sau: cụ thể trong năm học 2017-2018, đối với chuyên ngành đào tạo khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản sẽ được hỗ trợ 740 nghìn đồng/tháng/sinh viên. Chuyên ngành khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch mức hỗ trợ 870 nghìn đồng/tháng/sinh viên. Chuyên ngành y dược mức hỗ trợ 1.070 nghìn/tháng/sinh viên.  

Trường hợp học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được giảm 70% hoặc 50% học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn sẽ được hỗ trợ bằng số học phí thực tế phải nộp.  

Thời gian hỗ trợ tối đa 2 năm học (2016-2017; 2017-2018), trong đó, mỗi năm học hỗ trợ theo thời gian học thực tế nhưng tối đa 9 tháng/1 năm học đối với học sinh mầm non và học sinh phổ thông; tối đa 10 tháng/1 năm học đối với sinh viên đại học.  

Công văn cũng nêu rõ: việc chi trả kinh phí hỗ trợ, thanh quyết toán kinh phí phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, có chứng từ hợp pháp, hợp lệ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các địa phương phản ánh về Sở Tài chính để phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo nghiên cứu, giải quyết.

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRẠCH

Địa chỉ: Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 919614775. Email: mn_sontrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnsontrach.edu.vn