Skip to Content
Sign In

Tổ chức khai giảng năm học mới trên cả nước vào sáng 05-9

27-03-2019

Tổ chức khai giảng năm học mới trên cả nước vào sáng 05-9

Tổ chức hoạt động đầu năm học phải phù hợp với điều kiện nhà trường

27-03-2019

Tổ chức hoạt động đầu năm học phải phù hợp với điều kiện nhà trường

Năm học 2017-2018 ưu tiên đầu tư nguồn lực cho giáo dục mầm non

27-03-2019

Năm học 2017-2018 ưu tiên đầu tư nguồn lực cho giáo dục mầm non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRẠCH

Địa chỉ: Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 919614775. Email: mn_sontrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnsontrach.edu.vn