Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ là trách nhiệm của toàn xã hội

27-03-2019

Sáng nay (8-11), UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ giai đoạn 2015-2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tỉnh chủ trì hội nghị. 

 

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trưởng phòng giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) và Chủ tịch UBND các xã chưa đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) trung học cơ sở (THCS) mức độ 3.

 

Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ PCGD, xóa mù chữ (XMC) trên địa bàn và đã đạt được những kết quả quan trọng: tháng 5-1996, đạt chuẩn quốc gia về PCGD tiểu học chống mù chữ (TH-CMC); tháng 6-2005, đạt chuẩn quốc gia về PCGD tiểu học đúng độ tuổi (TH-ĐĐT); tháng 12-2005, đạt chuẩn quốc gia về PCGD THCS; năm 2014 đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi (MNCTE5T). Từ đó đến nay, công tác PCGD, XMC trên địa bàn toàn tỉnh vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển vững chắc. 

 

Tuy nhiên, tính đến thời điểm tháng 12-2017, Quảng Bình vẫn còn 1 xã chưa đạt chuẩn PCGD MNCTE5T; 5 xã chưa đạt chuẩn PCGD TH mức 3; 1 xã chưa đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2 và 51 xã chưa đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3. Cơ sở vật chất ở một số đơn vị trường học vẫn chưa bảo đảm phục vụ hoạt động dạy học, một số trường vẫn còn phòng học tạm, thiết bị dạy học còn thiếu và lạc hậu; nhất là các trường ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5-12-2011 của Bộ Chính trị; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ về PCGD, XMC; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020..., xác định việc thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC là trách nhiệm của toàn xã hội, là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân, Quảng Bình quyết tâm duy trì đạt chuẩn PCGD MNCTE5T, đạt chuẩn XMC mức độ 2; phấn đấu đến tháng 12-2020, tỉnh đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3. 

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: Qua 2 năm nỗ lực phấn đấu, vượt lên mọi khó khăn, BCĐ PCGD, XMC tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC trên địa bàn và đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

 

Tuy nhiên, việc duy trì và nâng cao chất lượng PCGD, XMC ở tất cả các đơn vị trong toàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Những xã chưa đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 đều là những xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; các sở, ban, ngành, đoàn thể; các lực lượng xã hội và ngành GD-ĐT cần phải tích cực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC để giữ vững những kết quả đã đạt được và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 vào năm 2020 như mục tiêu đề ra.

Nội Hà


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRẠCH

Địa chỉ: Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 919614775. Email: mn_sontrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnsontrach.edu.vn