Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Các khoản tài trợ cho giáo dục phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch

27-03-2019

Ông Đinh Quý Nhân, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT)  vừa cho biết: Để việc thực hiện vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tại các cơ sở giáo dục (CSGD) trên địa bàn tỉnh đúng quy định, sở đã chỉ đạo các trưởng phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc; giám đốc trung tâm giáo dục-dạy nghề trong tỉnh thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT trong việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học.

 

Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các CSGD phải thực hiện đúng các trách nhiệm quy định tại thông tư. Theo đó, tài trợ cho giáo dục quy định tại thông tư này là các khoản đóng góp, hỗ trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nhà tài trợ) cho các CSGD. Cụ thể, Thông tư 16 của Bộ GD-ĐT đã nêu rõ những nội dung như:

 

Việc tài trợ phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại CSGD được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các CSGD. 

 

CSGD được vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để thực hiện các nội dung: trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại CSGD; hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học CSGD. 

 

Không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

 

Việc vận động tài trợ phải căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học và dự toán ngân sách được cơ quan nhà nước giao, định kỳ hoặc đột xuất, CSGD xây dựng kế hoạch vận động tài trợ báo cáo phòng GD-ĐT phê duyệt đối với CSGD mầm non, tiểu học, THCS; báo cáo Sở GD-ĐT phê duyệt đối với CSGD cấp THPT và các CSGD khác trực thuộc sở GD-ĐT, trước khi tổ chức vận động tài trợ. 

 

Sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT có trách nhiệm thẩm định phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của CSGD. Trường hợp phát hiện kế hoạch vận động tài trợ không đúng quy trình, quy định và không công khai, minh bạch sẽ yêu cầu CSGD dừng triển khai kế hoạch vận động tài trợ.

 

Về tiếp nhận tài trợ, CSGD có trách nhiệm thành lập tổ tiếp nhận tài trợ bao gồm các thành phần: Thủ trưởng CSGD; kế toán trưởng; ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc đại diện Đoàn TNCSHCM, Hội Sinh viên; đại diện của cộng đồng dân cư trên địa bàn đặt trụ sở của CSGD (nếu có); thủ trưởng CSGD là tổ trưởng tổ tiếp nhận tài trợ. 

 

Việc quản lý, sử dụng tài trợ, CSGD lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành. 

 

Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh, người giám hộ (nếu có) và nhà tài trợ. Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định.

 

Thông tư 16 cũng nói rõ, thủ trưởng CSGD chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho CSGD. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thủ trưởng CSGD nhận tài trợ thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ trái với quy định tại thông tư này, thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

  

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRẠCH

Địa chỉ: Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 919614775. Email: mn_sontrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnsontrach.edu.vn