Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Siết chặt hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học

27-03-2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28-1-2011.

 

(Ảnh minh hoa: Quý Trung/TTXVN)

 

Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 10-10 tới.

 

Quy chế áp dụng với các trung tâm ngoại ngữ, tin học do Nhà nước đầu tư thành lập; do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư và do cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư hoặc góp vốn.

 

Theo quy định tại Quy chế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố phải công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn, các cam kết chất lượng, điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập, địa điểm được cấp phép hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên cổng thông tin điện tử của Sở để người học và xã hội tham gia giám sát.

 

Các trung tâm ngoại ngữ, tin học được tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học; tuyển sinh và quản lý người học; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.

 

Bên cạnh đó, các trung tâm tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức các trung tâm tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Các trung tâm thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm; xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời, các trung tâm có trách nhiệm công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục…

 

Quy chế mới cũng quy định các tiêu chuẩn cụ thể của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học-người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

 

Các tiêu chuẩn bao gồm: có nhân thân tốt; có năng lực quản lý; tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ); tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học). Đồng thời, giám đốc phải có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm, với nhiệm kỳ 5 năm.

 

Về tiêu chuẩn giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học, là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ, người nước ngoài.

 

Đối với giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy tin học khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên; có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

 

Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

 

Giáo viên là người nước ngoài đủ tiêu chuẩn dạy tin học khi có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

 

Giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp; có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

 

Định kỳ 6 tháng, hằng năm, các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn, báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo./.


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRẠCH

Địa chỉ: Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 919614775. Email: mn_sontrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnsontrach.edu.vn